[cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

Apps voor iPhone en iPad in Apple iOS

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]Apps voor iPhone en iPad in Apple iOS. Handige, gebruiksvriendelijke en waardevolle apps.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

“Binnenkort beschikbaar in de App Store van Apple”:

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

Mindfulness & Meditatie App

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”3/5″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”https://lifeapping.com/nl/files/2016/10/mindfulness-devices.png” alt=”mindfulness app apple devices” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/5″ style=”padding: 150px 0px 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

“Voor je

dagelijkse

zen ervaring”

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 20px auto 0px;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ class=”cs-ta-center” style=”padding: 0px;”][x_button size=”global” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”/nl/mindfulness-app-meditatie-app/” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][x_icon type=”angle-right” class=”mvn mln mrs”]Over de app[/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section]